علیرضا رنجبر شورابی

کارگاه گيميفيكيشن و استارتاپ

علیرضا رنجبر شورابی  کارگاه گیمیفیکیشن و استارت آپ مدیر عامل شرکت هنر نور و حرکت،طراح ارشد گیمیفیکیشن